Müügileping

 

1. ÜLDTINGIMUSED

1.1. Üldsätted
Käesolevad tingimused kehtivad Palmar OÜ (edaspidi müüja) internetileheküljelt aadressil www.valgekihv.ee tellitud kaupade müügilepingutele (edaspidi leping), mis sõlmitakse müüja ja kaupa telliva isiku (edaspidi ostja) vahel käesolevate tingimuste kehtivuse ajal. Kui ostja registreerib end kasutajaks ja/või ostab kaupu www.valgekihv.ee vahendusel, siis on ta on nõustunud käesoleva lepingu tingimustega. Käesolev redaktsioon kehtib kuni tingimuste järgmise redaktsiooni avaldamiseni internetileheküljel www.valgekihv.ee. Kui tellimus on esitatud enne tingimuste ja hinnakirja muudatusi, siis kehtivad ostjale tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimused ja hinnakiri.

1.2. Lepingu jõustumine
Ostja tellimus loetakse üldjuhul pakkumuseks võlaõigusseaduse (VÕS) tähenduses sõlmida tellitud kauba müügileping. Palmar OÜ ei pea oma nõustumisest tellimusega ostjale eraldi teatama. Palmar OÜ loetakse tellimusega nõustunuks, kui ta asub tellimust täitma.

1.3. Kasutajaks registreerimine
Tellimuse saab esitada püsikliendiks registreerunud ostja. Registreerimisel tuleb täita registreerimisvorm ja sisestada muuhulgas meiliaadress ja salasõna.

Ostja on kohustatud hoidma salasõna vaid enda teada ning mitte edastama seda kolmandatele isikutele. Registreerimisega annab ostja müüjale nõusoleku oma andmete kasutamiseks.

1.4. Isikuandmete kogumine, kasutamine ja kaitse
Internetilehekülje www.valgekihv.ee külastuse ja ostude käigus teatavaks saanud ostja isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalselt.

Müüjal on õigus koguda ostja poolt avaldatud isikuandmeid ning avaldada neid vajadusel tellimuse täitmiseks ka kolmandale isikule. Müüjal on õigus kasutada ostja isikuandmeid ka oma majandustegevuses reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks ostjale.

Ostjal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või lepingu täitmiseks.

Müüja ei avalda ostja poolt avaldatud andmeid tellimuse täitmisega mitte seotud isikutele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.

1.5. Tellimuse täitmine, makseviis ning tähtajad
Müüja asub tellimust täitma pärast makse laekumist müüja arveldusarvele. Tasumise tähtaeg on 3 (kolm) tööpäeva alates tellimuse vormistamise päevast.

Müüja on kohustatud saatma kauba ostja poolt määratud aadressile ja meetodil mitte hiljem, kui 5 (viie) tööpäeva jooksul alates ostjalt tellimuse eest makse laekumisest.

Internetileheküljel www.valgekihv.ee olevate kaupade hinnad on eurodes ning sisaldavad Eesti Vabariigi käibemaksu.

Osad erinevate omadustega (näiteks suurus) kaubaartiklid on erineva hinnaga ning lõpphind näidatakse, kui vastav omadus on valitud.

Tellimusele kaupade kogukaaluga rohkem kui 50 kg tellimusele saatmiskulu ei lisandu.

Tellimuse puhul kaupade kogukaaluga kuni 50 kg (k.a) lisandub tellitud kaupade hinnale saatmiskulu vastavalt internetileheküljel www.valgekihv.ee näidatud kauba kättetoimetamise hinnakirjale.

Kui tellimuse tarneaadress asub Tallinnas, siis ei lisandu saatmiskulu tellimusele juhul, kui tellitud kaupade kogukaal on vähemalt 4,90 kg.

Müüja toimetab kaubad ostja poolt näidatud tarneaadressile tellimuse vormistamisel ostja poolt valitud kättetoimetamise kanali (operaatori) kaudu või ise.

Kauba eest on võimalik tasuda ülekande teel arve alusel. Arve väljastatakse pärast tellimuse saatmist elektrooniliselt ostja e-posti aadressile. Arve ja tellimuse kirjeldus on alati kättesaadavad ka internetileheküljel www.valgekihv.ee "Minu konto" plokist, olles püsikliendina sisse loginud. Arve maksetähtaeg on 3 (kolm) tööpäeva.

Kui tellimuse esitamisest on möödunud 3 (kolm) tööpäeva, kuid makset ei ole laekunud Palmar OÜ arveldusarvele, tühistatakse asjaomases tellimuses olevate kaupade broneering ning hilisema laekumise korral ei garanteeri müüja toodete olemasolu.

1.6. Ostja õigus tellimusest taganeda ja kauba tagastamine
Ostjal on õigus taganeda tellimuse alusel sõlmitud müügilepingust 14 kalendripäeva jooksul alates tellitud kauba üleandmisest ostjale. Ostja e-postile saadetud tellimus/arve on ostu tõendav dokument, mis tuleb esitada kauba tagastamisel.

Lepingust taganemiseks ja kauba tagastamise soovist teatamiseks tuleb ostjal saata vastavasisuline kiri e-posti aadressil: info@valgekihv.ee või teostada vastavad toimingud internetileheküljel www.valgekihv.ee tellimiskeskkonnas. Kirjas tuleb märkida tagastamise põhjus, tagastatava kauba nimetus(ed) ja ostja arveldusarve number, kuhu soovitakse rahatagastust.

Tagastatav kaup tuleb saata Tallinnas asuvasse SmartPOSTi või Eesti Posti pakiautomaati või Palmar OÜ asukohajärgsesse postkontorisse (aadress: Kangru Saula küla Kose vald 75117 Harju maakond).

Tagastatav kaup peab olema avamata ja kahjustamata originaal-müügipakendis ning kõikide markeeringutega. Kaup tuleb tagastamiseks pakendada viisil, mis välistab kauba kahjustamise. Tagastatav kaup tuleb pakkida postipakendisse, st ostja ei tohi toote müügipakendile lisada postikleepse ega -etikette.

Müüja kannab ostjale tellimuse eest tasutud maksed ostja poolt osundatatavale pangaarvele 14 kalendripäeva jooksul arvates kauba ostjalt tagasisaamise päevast. Kauba tagastamisega seotud kulud kannab kuni 10 euro ulatuses ostja. Juhul, kui kauba tagastamise eeldatav maksumus ületab 10 eurot, valib ostja hinnalt soodsaima tagastamiskanali.


1.7. Müüja õigus lepingust taganeda
Müüjal on õigus tellimuse alusel sõlmitud müügilepingust taganeda, kui vastava kauba varud on ammendunud. Ostjat informeeritakse sellest esimesel võimalusel e-kirja teel. Ostja tasutud ettemaksed tagastatakse sel juhul viivitamatult, hiljemalt 7 tööpäeva jooksul ostja osundatavale pangaarvele.

1.8. Pretensiooni esitamine
Vahetada ja tagastada ei ole võimalik kaupu defekti osas, mille kohta oli tellides tootekirjelduses vastav märge. Kui kaupa ei ole võimalik vahetada, on ostjal õigus lepingust taganeda (v.a defektiga kaup).

Pretensiooni ei saa esitada, kui kauba puudus on tingitud valest kasutamisest või hoiustamistingimustest. Ostja e-posti aadressile saadetud tellimus/arve on ühtlasi ostu tõendav dokument, mis tuleb esitada kauba puudustest teavitamisel.

1.9. Vastutuse piirang
Palmar OÜ vastutab vaid raskest hooletusest või tahtlusest tingitud kahju eest. Valgekihv.ee veebilehel olevad pildid on illustratiivse tähendusega ning võivad olla erinevad tegelikust tootest. Hinnad, tekstid ja kaupade saadavuse info võivad muutuda ette teatamiseta.

2. KONTAKTANDMED
Palmar OÜ – www.valgekihv.ee; asukoha-aadress: Kangru Saula küla Kose vald 75117 Harju maakond;registreerimisnumber 12119350; telefon +372 5551 2100; e-post info@valgekihv.ee; arveldusarve Nordea Pangas 17003043248.