Müügileping

 

1. ÜLDTINGIMUSED

1.1. Üldsätted
Käesolevad tingimused kehtivad Palmar OÜ (edaspidi müüja) internetileheküljelt aadressil valgekihv.ee tellitud kaupade müügilepingutele (edaspidi leping), mis sõlmitakse müüja ja kaupa telliva isiku (edaspidi ostja) vahel käesolevate tingimuste kehtivuse ajal. Kui ostja ostab kaupu valgekihv.ee vahendusel, siis on ta nõustunud käesoleva lepingu tingimustega. Käesolev lepingu redaktsioon kehtib kuni järgmise redaktsiooni avaldamiseni internetileheküljel valgekihv.ee. Kui tellimus on esitatud enne tingimuste ja hinnakirja muudatusi, siis kehtivad ostjale tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimused ja hinnakiri.

1.2. Lepingu jõustumine
Ostja tellimus loetakse üldjuhul pakkumuseks Võlaõigusseaduse (VÕS) tähenduses - müügilepingu sõlmimiseks. Palmar OÜ ei pea oma nõustumisest tellimusega ostjale eraldi teatama. Palmar OÜ loetakse tellimusega nõustunuks, kui ta asub tellimust täitma.

1.3. Kasutajaks registreerimine
Tellimuse saab esitada püsikliendiks registreerunud ostja. Registreerimisel tuleb täita registreerimisvorm ja sisestada muuhulgas meiliaadress ja salasõna. Ostja on kohustatud hoidma salasõna vaid enda teada ning mitte edastama seda kolmandatele isikutele. 

Tellimuse saab esitada ka nn külalisena, mis ei eelda püsikliendiks registreerimist.


1.4. Isikuandmete kogumine, kasutamine ja kaitse
Internetilehekülje valgekihv.ee külastuse ja ostude käigus teatavaks saanud ostja isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalselt.

Müüjal on õigus koguda ostja poolt avaldatud isikuandmeid ning avaldada neid vajadusel tellimuse täitmiseks ka kolmandale isikule. Müüjal on õigus kasutada ostja isikuandmeid ka oma majandustegevuses reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks ostjale.

Ostjal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või lepingu täitmiseks.

Müüja ei avalda ostja poolt avaldatud andmeid tellimuse täitmisega mitte seotud isikutele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.

Privaatsuspoliitika üldtingimused on leitavad siit...

1.5. Tellimuse täitmine, makseviis ning tähtajad
Kauba eest on võimalik tasuda arve alusel ülekandega, pangalingi või järelmaksuteenuse vahendusel. Arve väljastatakse pärast tellimuse kinnitamist elektrooniliselt ostja e-posti aadressile. Arve ja tellimuse kirjeldus on püsikliendiks registreerunud ostjale kättesaadavad ka internetileheküljel valgekihv.ee "Minu konto" plokist. 

Internetileheküljel valgekihv.ee olevate kaupade hinnad on eurodes ning sisaldavad Eesti Vabariigi käibemaksu.

Müüja asub tellimust täitma pärast makse laekumist müüja arveldusarvele. Pangaülekandega tasumise tähtaeg on 3 (kolm) tööpäeva alates tellimuse vormistamise päevast.

Kui tellimuse esitamisest on möödunud rohkem kui 3 (kolm) tööpäeva, kuid makset Palmar OÜ arveldusarvele ei ole laekunud, on müüjal õigus tühistada asjaomases tellimuses olevate kaupade broneering. Hilisema laekumise korral ei garanteeri müüja toodete olemasolu.

Müüja on kohustatud saatma kauba ostja poolt määratud aadressile ja viisil hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul alates ostjalt tellimuse eest makse laekumisest. Kui nimetatud tähtaja jooksul ei ole müüjal võimalik kaupa välja saata, siis teavitab müüja sellest ostjat. 

Müüja toimetab kaubad ostja poolt näidatud tarneaadressile tellimuse vormistamisel ostja poolt valitud kättetoimetamise viisi (transporditeenuse pakkuja) kaudu.

Kauba eest tasumise ja järelmaksu täpsem kirjeldus on leitav siit...


1.6. Ostja õigus lepingust taganeda ja kauba tagastamine
Ostjal on õigus taganeda tellimuse alusel sõlmitud müügilepingust 14 kalendripäeva jooksul alates tellitud kauba üleandmisest ostjale. 

Lepingust taganemiseks ja kauba tagastamise soovist teatamiseks tuleb ostjal saata vastavasisuline kiri (müügilepingust taganemise avaldus) e-posti aadressile info@valgekihv.ee. Kirjas tuleb märkida vähemalt ostja nimi, arve number ja tagastatava toote nimetus. Müüja loeb müügilepingust taganemise avalduse esitamise kohutuse täidetuks ka juhul, kui ostja lisab tagastatud toote juurde tagastuspakendisse toote väljastamise aluseks olnud arve paberkandjal.

Loetakse, et ostja on müügilepingust taganenud tähtaegselt, kui ta on müüjale selle kohta teate ära saatnud taganemistähtaja jooksul.

14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tagastatav kaup olla kahjustatud ning peab olema originaal-tootepakendis. Tootepakend tuleb avada ettevaatlikult ja see ei tohi olla kahjustatud. Tellitud kaupa ei tohi kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes. Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on meil õigus vähendada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele või kauba vastuvõtmisest keelduda.

14-päevane tagastamisõigus ei kehti:
     -  kauba puhul, mis on valmistatud, arvestades ostja isiklikke vajadusi või mis on valmistatud ostja esitatud tingimuste kohaselt (nt graveeritud tooted);
     -  kauba puhul, mis on kiiresti riknev (sealhulgas kuivtoidud lemmikloomadele, mis eeldavad kindlaid hoiutingimusi ja mille kohases täitmises puudub müüjal võimalus veenduda vältimaks miitekvaliteetse toote sattumist ringlusse).

Kui ostja taganeb müügilepingust, tagastab müüja ostjale kõik temalt saadud maksed viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil müüja sai teada ostja otsusest müügilepingust taganeda. Müüjal on õigus viidatud tagasimaksega viivitada seni, kuni on tagastatava toote kätte saanud.

Müüja teeb toote eest tagasimakse samale isiku nimele ja arveldusarvele, mida ostja kasutas makse tegemiseks.

Kauba tagastamise kulu kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).

Kauba kättetoimetamise, tagastamise ja vahetamise tingimused on leitavad siit...


1.7. Müüja õigus lepingust taganeda
Müüjal on õigus tellimuse alusel sõlmitud müügilepingust taganeda, kui vastava kauba varud on ammendunud. Ostjat informeeritakse sellest esimesel võimalusel e-kirja teel. Ostja tasutud ettemaksed tagastatakse sel juhul viivitamatult, hiljemalt 7 tööpäeva jooksul ostja osundatavale pangaarvele.

Olukorras, kus toote müügihind veebipoes ei vasta toote tegelikule väärtusele, võib müüja tellimuse tühistada, põhjendades eksimust.

1.8. Pretensiooni esitamine
Müüja vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel. Müüja ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostja tegevuse või tegevusetuse tõttu (vale kasutusviis, õnnetusjuhtum vms) või kui tegemist on asja tavapärasest kasutamisest tingitud normaalse kulumisega. Kui ostetud kaubal on puudused, mille eest müüja vastutab, parandab või asendab ta puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab müüja ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud. Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 14 päeva jooksul.

Vahetada ja tagastada ei ole võimalik kaupu defekti pärast, mille kohta oli tellides tootekirjelduses vastav märge. Kui kaupa ei ole võimalik vahetada, on ostjal õigus lepingust taganeda (v.a defektiga kaup).


1.9. Vastutuse piirang
Palmar OÜ vastutab vaid raskest hooletusest või tahtlusest tingitud kahju eest. Valgekihv.ee veebilehel olevad pildid on illustratiivse tähendusega ning võivad olla erinevad tegelikust tootest. Hinnad, tekstid ja kaupade saadavuse info võivad muutuda ette teatamiseta.

1.10. Vaidluste lahendamine
Kui ostja ja müüja ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

2. KONTAKTANDMED
Palmar OÜ – valgekihv.ee.
Asukoha-aadress: Kangru Saula küla Kose vald 75117 Harju maakond
Registreerimisnumber 12119350
Käibemaksukohustuslase number EE101458328
Telefon +372 551 4566 (E–T 9:00–17:00)
E-post info@valgekihv.ee
Palmar OÜ arveldusarve EE557700771003630078 LHV Pank

Toode lisati soovikorvi